ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងចំណាយថវិកាជាង ៤លានដុល្លារ បើកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតនៅតំបន់បិទខ្ទប់ជាង ៦ម៉ឺនគ្រួសារ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងត្រូវចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណជាង ៤លានដុល្លារអាមេរិក បើកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាត ដែលរងផលប៉ះពាល់ នៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្រុងតាខ្មៅ និងក្រុងព្រះសីហនុ ជាង ៦ ម៉ឺនគ្រួសារ ស្មើនឹងជាង ២០ម៉ឺននាក់។ យ៉ាងណាការចំនួនទឹកប្រាក់នេះ អាចនឹងកើនថែមទៀត ក្នុងរណីប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពាក្យស្នើសុំសម្ភាសបន្ថែម ហើយពួកគាត់ជាប់ក្នុងការសម្ភាសនោះ៕
adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *