ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោជម្រុញអោយព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ-១៩កម្រិតស្រាលនៅផ្ទះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្នើឲ្យមានការរៀបចំព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ដែល មានលក្ខណៈស្រាល ហើយផ្ទះរបស់ពួកគេធំទូលាយ នៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួន ប្រសិនបើករណីមានអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើន។ ការព្យាបាលតាមផ្ទះបែបនេះ គឺធ្វើដូចនៅតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោក ដូចជាប្រទេសអាមេរិក និងប្រទេសនៅតំបន់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើម។
adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *